INFORMATION OM STRESS

“Vi lever också i ett konstant brus av intryck från sociala medier och nyheter, är nåbara överallt dygnet runt genom våra smartphones.”

Vår uppmärksamhet är till för att i främsta hand uppmärksamma oss om hot och faror i våran omgivning. I dagens samhälle finns det inte längre så mycket som hotar oss på samma sätt som längre tillbaka i tiden då sjukdomar och våld var betydligt vanligare än det är nu. Dagens hot handlar om vår ekonomi, vårt arbete eller brist på arbete, studier eller kanske våra barns väl och ve. Vi lever också i ett konstant brus av intryck från sociala medier och nyheter, är nåbara överallt dygnet runt genom våra smartphones.

Det innebär att vår uppmärksamhet splittras och riktas mot hot som inte pågår här och nu. Men vår hjärna reagerar som om det händer nu och skickar signaler till vår kropp att mobilisera. Genom att öva upp förmågan att styra sin uppmärksamhet, d. v. s. sin medvetenhet kan vi lära oss att hantera stress. Detta kallas mindfulness och är verksamt även i ångest- och depressionsbehandling.