INFORMATION OM PTSD

“För en del så klingar symtomen av efter en tid och mår bra, men för andra fortsätter symtomen och påverkar livet.”

PTSD är ett tillstånd du kan drabbas av efter att ha varit med om eller vittnat en allvarlig olyckshändelse, hot, våld eller en naturkatastrof. I situationen har man upplevt hot om egen eller andras död, stark vanmakt och kontrollförlust. Efter en sådan händelse kan man ha mardrömmar, ångest, bli lättirriterad, ha svårt att koncentrera sig och återuppleva situationen som om den händer igen, så kallade flashbacks.

För en del så klingar symtomen av efter en tid och mår bra, men för andra fortsätter symtomen och påverkar livet. I KBT arbetar man med att närma sig de skrämmande minnena genom att berätta och närma sig de situationer och saker som påminner om traumat under trygga förhållanden.