INFORMATION OM KBT

Det första många kommer att tänka på när man talar om KBT är exponeringsbehandling – att kasta sig rakt in i det man är rädd för och vill undvika. Det är också vanligt att sätta likhetstecken mellan att tvinga sig att göra något och KBT: ”Nu har jag KBT:at mig själv!” kan det låta när någon stålsatt sig och pratat inför en grupp. Det är rätt. Och fel. Det är rätt ATT man gör saker som man vill undvika, fel i HUR man gör det.

När du går i KBT-behandling kommer vi att undersöka vad du upplever som problem i ditt liv, det kan vara ångest, depression eller stress som hindrar dig att nå mål eller till och med att fungera inom olika områden. Sedan kommer vi att tillsammans arbeta med att komma fram till om dina hanteringsförsök att lösa problemen är hjälpsamma eller bidrar till att vidmakthålla problemen: