INFORMATION OM DEPRESSION

“Då kan det vara hjälpsamt att få hjälp med att hitta mål och värden för att ta sig framåt trots att det känns tungt.”

Depression kan uppstå av yttre påfrestning, som en förlust av något slag. Det kan vara förlust av någon anhörig, ett arbete, hem, av att man inte uppnått de mål man satt upp för sig själv. Depression kan också vara en medfödd sårbarhet. Man kan känna sig ledsen och tom, att inget har någon mening, att man själv inte har något värde. Det kan bidra till att man drar sig undan, slutar att göra saker, lämnar återbud till vänner vilket kan leda till att det bekräftar tankar och känslor om meningslöshet och ångest. Minnen av tidigare förluster och nederlag kan göra sig påminda och det är lätt att fastna i grubbel och ältande.

Det som forskningen har funnit är hjälpsamt vid depression är beteendeaktivering. Vilket är det som kan upplevas som svårast vid depression.. Då kan det vara hjälpsamt att få hjälp med att hitta mål och värden för att ta sig framåt trots att det känns tungt. Men det räcker inte alltid med VAD man skall göra utan HUR kan vara den svåra biten.