Välkommen till

Sofia psykoterapimottagning med inriktning KBT

Idag finner ni mig inne i Göteborg där jag arbetar deltid på KBT Skeppsbron och som konsult för Falck Healthcare.

OM STRESS

OM ÅNGEST

OM DEPRESSION

OM PTSD

Om mig

Leg. Psykoterapeut med inriktning KBT, med. magister psykoterapi och socionom.

SOFIA LANNER DYBÄCK
INFO@SOFIAPSYKOTERAPIMOTTAGNING.SE
MOBILNR: 0730-685355

“Det jag erbjuder är KBT individuellt för ångesttillstånd och depressioner, handledning för behandlare med grundutbildning i KBT”

Jag har länge arbetat med samtalsbehandlingar individuellt och i grupp riktade mot ångest-, depressions- och personlighetsproblematik inom psykiatri i Halland och Västra Götaland men även inom cancersjukvården, socialtjänstens missbruksvård och inom primärvård.   Jag har även erfarenhet av att handleda personal inom psykiatri och psykiatrisk slutenvård i KBT och bemötande samt av att föreläsa inom grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT.

I dag arbetar jag med konsultuppdrag inom företagshälsovård och med privat mottagning. Det jag erbjuder är KBT individuellt för ångesttillstånd och depressioner, handledning för behandlare med grundutbildning i KBT och DBT samt föreläsningar om psykoterapi inom KBT samt psykiatriska diagnoser.

Stöd vid självmordstankar

Om situationen känns outhärdlig kontakta den psykiatriska akutmottagningen i ditt område eller ring 112. Du kan också ringa 1177 för råd och hjälp.

På 1177.se kan du också hitta en lista med hjälporganisationer.

Självmordstankar - 1177 VårdguidenRåd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa och beroende - 1177 Vårdguiden